Trending


Melamp4u! Jiran Bvat H@l

Islam amat men1tikberatkan hubungan kejiranan kerana ia adalah saIah satu daripada cara hidup Islam. Dalam konteks kejiranan, umat Islam berkewajiban mengekalkan hubungan baik dan mesra sesama mereka. Ini kerana ia memainkan peranan penting dalam menjana…